تحلیل تکنیکال پیشرفته سیگنال گیری ایچیموکو 2 تحلیل تکنیکال پیشرفته - بآشگاه مشتریـان کارگزاری آگاه mimplus.ir

در مطالب قبلی از سلسله مطالب حوزه تکنیکال، تحلیل تکنیکال پیشرفته سیگنال گیری ایچیموکو 2 درون خصوص واگرایی ها صحبت کردیم. تحلیل تکنیکال پیشرفته سیگنال گیری ایچیموکو 2 همانطور کـه گفته شد واگرایی‌ها بـه شرایطی از بازار گفته مـی‌شود کـه تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، درون آن مقطع زمانی است. تحلیل تکنیکال پیشرفته سیگنال گیری ایچیموکو 2 این وضعیت بیـانگر ضعف معامله‌گران درون گام آخر بوده و در این شرایط بازار آماده چرخش است.

در مطلب واگرایی و کاربرد آن درون تحلیل تکنیکال (۱) درون مورد واگرایی معمولی و انواع آن صحبت شد. درون این مطلب قصد داریم درون مورد انواع دیگر واگرایی صحبت کنیم و به بررسی آن‌ها بپردازیم.

: تحلیل تکنیکال پیشرفته سیگنال گیری ایچیموکو 2
[تحلیل تکنیکال پیشرفته - بآشگاه مشتریـان کارگزاری آگاه تحلیل تکنیکال پیشرفته سیگنال گیری ایچیموکو 2]

نویسنده و منبع: Agah | تاریخ انتشار: Sat, 23 Jun 2018 17:38:00 +0000